Realizowane projekty

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”.
Naszym podstawowym zadaniem jest:

                   „ Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów.

W ramach realizacji zadania na rok 2022 organizowana będzie przez Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego "Nadzieja" rehabilitacja psychospołeczna ,opierająca się na indywidualnych i grupowych spotkaniach z psychologiem , psychoterapeutą. Tworzymy "Klub Pacjenta" oraz "Punkty Wsparcia" ,współpracując z kadrą doświadczonych psychologów ,trenerów oraz z pracownikami Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu ul .Schinzla 13. Jak corocznie Stowarzyszenie zaplanowało imprezy integracyjne dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opikunów. Są to między innymi ognisko ,które odbędzie sie w BURSA Szkolna ul.Wojska Polskiego 22 Sandomierz. Ponadto wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Szczawnica woj.małopolskie , oraz weekendowe warsztaty wyjazdowe , czyli 2-dniowe wyjazdy do Dom Rekolekcyjny "Wieczernik" Św. Katarzyna , gdzie przekazywane będą wiadomości na konkretne zagadnienia związane z chorobami psychicznymi w formie wykładów , spotkań indywidualnych oraz współpraca z trenerem. Podsumowując działalność całoroczną zorganizowane będzie spotkanie opłatkowe , na przyjaznym gruncie , wspólne kolędowanie i  wymiana doświadczeń.

Organizujemy:

- Klub Pacjenta

- Grupy Wsparcia

- spotkania psychoedukacyjne w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu 

- spotkania z psychoterapeutą w Tarnobrzegu ul.Św.Barbary 12/2,3

- imprezy integracyjne: wycieczka, ognisko, spotkanie opłatkowe, turnus rehabilitacyjny

- inne działania w zależności od realizacji projektu.

Staramy się realizować i dążymy do:

1. Wyposażenia w większą wiedzę rodzin osób po kryzysach  psychicznych.
2. Rehabilitacji psychospołecznej i integracji społecznej osób  dotkniętych chorobą psychiczną, zapobiegania nawrotom zaostrzeń choroby psychicznej.
3. Wzmacniania więzi emocjonalnych w rodzinach osób chorujących.
4. Wypracowaniu szacunku dla osób chorujących psychicznie.
5. Edukacji oraz przełamania barier w świadomości społeczeństwa o tej chorobie.
6. Mobilizowania sił do pokonywania trudności związanych z chorobą psychiczną.
7. Przygotowania osób chorujących do pełnienia przez nich właściwych ról społecznych oraz wspieranie przy podejmowaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 

 Cele statutowe:

  • propagowanie idei i postaw służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zburzenia psychiczne
  • wspieranie działań podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin
  • wspieranie działań na rzecz powstania i rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej 
  • pomoc organizacyjna i rzczowa dla osób chorych oraz tworzenie warunków do ich integracji z otoczeniem , zaradności życiowej
  • integracja ze środowiskiem lokalnym
  • wzmocnienie współpracy z rodzinami
  • trenig interpersonalny , spędzanie czasu wolnego  
  • trening funkcjonowania w życiu codziennym

 

Serdecznie zapraszamy każdą zainteresowaną osobę bez względu na adres zamieszkania.

 

 

 

Licznik odwiedzin

6618
Dzisiaj odwiedziło nasDzisiaj odwiedziło nas5
Wczoraj odwiedziło nasWczoraj odwiedziło nas11